SJØFLY OG BÅT.
Ausetvatnet lørdag 24. sept fra kl 1200.
På med flottører gutter. Grill og kaffe.

AUSETVATNET 8 sept MEGA 24 1