SJØFLYGING om været er OK.
Ser rimelig bra ut for et treff på Ausetvatnet torsdag 8. eller fredag 9. sept
Gjør klar sjøfly og båt gutter!

SJØFLY AUSETN 2SEPT 20 1